โทรศัพท์จะกลายเป็น ‘สมาร์ท’ มากกว่า 15 ปีต่อไปนี้, หลายพฤติกรรม, ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสหราชอาณาจักรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของมือถือ กล้องถูกรวมเข้ากับโทรศัพท์ เครือข่ายรุ่นที่สามถูกเปิดตัว การใช้งานครั้งแรกของข่าว, สภาพอากาศและเกมเริ่มปรากฏบนหน้าจอของเรา หลายคนซื้อมือถือครั้งแรกของพวกเขา-บางส่วนสำหรับการทำงานบางอย่างเพื่อความสะดวกบางอย่างสำหรับกล่องถุงมือบางอย่างเพียงเพื่อให้พอดีกับ ราคาลดลงทั้งโทรศัพท์มือถือและต้นทุนการใช้งาน