เสลดพังพอน เป็นไม้พุ่มต้นเตี้ย สูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร มีหนาม ลำต้น กิ่ง ก้านมีสีออกน้ำตาลแกมแดง ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดเล็ก รูปใบรียาว ปลายใบมน ออกดอกเป็นช่อ ดอกสีเหลือง มีฝักลักษณะแบนยาวปลายแหลม ขยายพันธุ์โดยการปักชำ ใช้ลำต้นตัดเป็นท่อนประมาณ 10-20 เซนติเมตร ปักในดินที่ชื้นเพื่อให้ออกรากเร็วขึ้น