แก้พิษงู พิษตะขาบ ด้วยเสลดพังพอน

เสลดพังพอน เป็นไม้พุ่มต้นเตี้ย สูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร มีหนาม ลำต้น กิ่ง ก้านมีสีออกน้ำตาลแกมแดง ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดเล็ก รูปใบรียาว ปลายใบมน ออกดอกเป็นช่อ ดอกสีเหลือง มีฝักลักษณะแบนยาวปลายแหลม ขยายพันธุ์โดยการปักชำ ใช้ลำต้นตัดเป็นท่อนประมาณ 10-20 เซนติเมตร ปักในดินที่ชื้นเพื่อให้ออกรากเร็วขึ้น

นิยมปลูกไว้ตามบ้าน มีความเชื่อว่าปลูกไว้หน้าบ้านจะป้องกันแมลง สัตว์เลื้อยคลาน โดยเฉพาะงูและตะขาบ ใช้เป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณช่วยแก้พิษงู พิษจากแมลง หรือตะขาบ ส่วนที่นิยมนำมาใช้เป็นยา และให้ผลดีกว่าส่วนอื่น ๆ คือส่วนที่เป็นใบสด และส่วนที่เป็นราก

คุณค่าทางสมุนไพร

  • ใบ : ยีให้ละเอียดหรือปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นแล้วผสมกับเหล้าขาว คั้นเอาส่วนที่เป็นน้ำ ใช้ดื่มเพื่อแก้พิษงู พิษแมลง หรือใช้ส่วนที่เป็นกากพอกบริเวณที่โดนงูกัด หรือแมลงสัตว์กัด ต่อย ช่วยแก้พิษ และลดอาการปวดบวม
  • ราก : ฝนกับเหล้าขาว คั้นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใช้ดื่ม ส่วนที่เป็นกากใช้ทา หรือพอกบริเวณแผลที่โดนงูกัด หรือแมลงสัตว์กัด ต่อย มีสรรพคุณช่วยแก้พิษ ลดอาการปวด

เสลดพังพอนแก้พิษ

ชื่อเสลดพังพอน น่าจะตั้งตามสรรพคุณที่ใช้แก้พิษงู พิษตะขาบ ใช้เป็นสมุนไพรแก้พิษงู และแมลงต่าง ๆ มานาน มีบันทึกไว้ในตำราแพทย์แผนไทย ใช้ถอนพิษงู หรือใช้พอกแก้พิษงู

วิธีใช้ โดยนำส่วนที่เป็นใบสดมายีให้ละเอียดเป็นครีมเหลว กวนผสมกับเหล้าขาว แล้วกรองเอากากออก แยกส่วนน้ำและส่วนที่เป็นกากออกจากกัน ส่วนที่เป็นน้ำใช้ดื่มเพื่อถอนพิษภายในร่างกายเป็นยาเย็นช่วยลดอุณหภูมิ แก้อักเสบ ส่วนที่เป็นกาก ใช้ทาและพอกบริเวณที่ถูกงูกัด หรือถูกแมลงต่อย ใช้ถอนพิษภายในบาดแผล เหล้าขาวจะฆ่าเชื้อโรคที่บาดแผล ป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ กันแผลเป็นหนอง เสลดพังพอนจะช่วยดูดพิษงู ช่วยสลายพิษ แต่ถึงยังไง แม้ว่าจะใช้เสลดพังพอนในการถอนพิษงูแล้ว หลังจากนั้นควรจะไปพบแพทย์เพื่อฉีดเซรุ่มให้เร็วที่สุดด้วย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตด้วยพิษงู

ชื่อ : เสลดพังพอน (Philippine Violet)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl.
วงศ์ : Acanthaceae

Next PagePrevious Page